Maria Johnsen » utdanning og karriere » Hvordan utvikle en heterogen arbeidsplass

Hvordan utvikle en heterogen arbeidsplass

Mangfold i arbeidsstyrken kan være svært bredt som sett i form av nasjonalitet, religion, alder, rase, kjønn og etnisk sammensetning. Dette har ført til diskriminering mot de som har unike forskjeller i mange organisasjoner. Diskriminering på arbeidsplassen kan forekomme og dette kan være av intervjuere, arbeidsgivere, ledere, direkte veiledere og kolleger.

utvikle en heterogen arbeidsplass


Diskriminering på arbeidsplassen kan skje på følgende måter:

- Aldersdiskriminering: Dette skjer når en arbeidstaker blir behandlet på en ulik måte på grunn av arbeidstaker sin alder. Mens eldre arbeidstakere kan få beskjed om å slutte å jobbe fordi de er altfor gammel, kan yngre ansatte bli fortalt at de ikke passer inn i arbeidet.

Kjønnsdiskriminering


- Kjønnsdiskriminering: Dette skjer når en arbeidstaker blir skadelidende på grunn av hans / hennes kjønn. Dette skjer stort sett når en arbeidsgiver mener at noen jobber er ment for menn og ikke for kvinner.- Rasediskriminering: er når en arbeidsgiver behandler en ansatt urettferdig på grunn av rase eller etnisk opprinnelse.

rase diskriminering

- Andre diskriminerende aspekter kan komme på grunn av nasjonalitet og språk som bringer diskriminering på grunn av forskjeller i nasjonaliteter, dialekt og språk. Religiøs forskjell og annen seksuell orientering der noen ansatte omfavner homofilt ekteskap kan andre være helt uenig i. Alle disse forskjellige diskrimineringer kan bli store utfordringer til enhver bedrift hvis de ikke blir profesjonelt forvaltet.Det å forvalte disse forskjellene som kan føre til diskriminering på arbeidsplassen er nødvendig for å få en hetrogen arbeidsstyrke som kan nå sine potensialer til fulle. Mens de fleste bedrifter har problemer med mangfold, har vellykkede bedrifter benyttet seg av de samme forskjellene i å skape en rettferdig, ikke-diskriminerende bedrift.

Det er ulike grunner til at mangfoldsledelse er svært viktig i en bedrift.

1. Det er ikke bare det å utrydde diskriminering og følelsen av å være en ulempe til de ansatte, det setter innovasjon og kompetanse som kjernen i virksomheten og dermed slippe løs de beste i hver enkelt ansatt. Fordelen med å maksimere evner talent, kunnskap og ferdigheter er svært viktig for både ansatte og bedriften.
2. Enhver bedrift som effektivt kan håndtere mangfoldet ved å vedta nye arbeidsstrukturer og praksis som er forskjellig fra hvordan ting gjøres normalt, har en bredere sjanse både i det lokale og globale markedet.
3. Bedriftsledere som er overbevist av arbeidsstokken sitt mangfold kan løse åpenbare problemstillinger ved å sammensette de i lag. Disse lagene kan gjøres for å arbeide med innovative forretningsstrategier som ville føre til enorme globale resultater.

Alle de ovennevnte punktene vil gi ansatte, administratorer, ledere og toppledere en fordel ved mangfoldsledelse uten spor av diskriminering som er svært viktig for å lykkes i enhver bedrift eller organisasjon. Forskjellene mellom hver ansatt må bli forstått og verdsatt.

 

#organisajon  #organosajonogledelse #karriere #forretningsstrategier  #arbeid  #arbeidsplass  #media  #teknologi  #karrierutvikling  #diskriminering #bedrift #Oslo #Trondheim #Bergen #Namsos #Steinkjer #Orkanger #Tromsø #Halden #Levanger 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Kategorier

Arkiv

Arkiv

Maria Johnsen | SEO | IT i landbruk | Multilingual Digital Marketing | Roses and Chocolates | The Freelancing | seo ekspert | Maria Johnsen | SEO Norway

hits